Розрахунки економічної доцільності аутсорсинга.

Розрахунки економічної доцільності аутсорсинга.

Для розрахунків економічної доцільності аутсорсинга необхідно визначити коефіцієнт економічної доцільності аутсорсинга Кэца, який можна розрахувати по формулі:.
I руа.
Кэца = —,
I руо.
.
де I руа — індекс ринкової стійкості організації з обліком аутсорсинга; I руо — індекс ринкової стійкості організації без обліку аутсорсинга.
Індекс ринкової стійкості організації з обліком аутсорсинга (I руа) за весь період її здійснення (t) можна визначити в наступному загальному виді як:.