Річний звіт.

Річний звіт.

Найважливіший документ, що представляє основні дані про діяльності компанії за минулий рік, — річний звіт. Це не просто баланс. Він змушено конкурувати з іншими публікаціями за увагу аудиторії. Річний звіт призначений як для партнерів і клієнтів, так і для персоналу усередині компанії й складається із двох основних частин:
Якщо за підготовку частини річного звіту відповідає керівник фінансового департаменту, то підготовка загальних відомостей про компанію лягає на плечі Pr-Фахівця. Робота над річним звітом обєднує зусилля великої кількості людей, але Pr-Фахівець здійснює необхідну координаційну діяльність між усіма учасниками цього процесу. Річний звіт формує корпоративний образ організації й представляє її індивідуальність і винятковість. Зміст грамотного річного звіту повинне задовольняти запитам основних цільових аудиторій, яким спрямовано його видання (акціонери, партнери, клієнти, інвестори, персонал компанії, ЗМІ).