Програма відносин з інвесторами

Програма відносин з інвесторами

З метою активної фінансової участі на ринку фірми й компанії, як правило, розробляють програму відносин з інвесторами в рамках концепції партнерства. В організаціях з реалізацією значних інвестиційних проектів виконання такої програми контролюється особисто директором. При цьому нерідко залучаються консультативні компанії, фінансові аналітики. Розробляючи програму відносин з інвесторами, слід ураховувати, що компанія конкурує за капітал на ринку, тому необхідно вести комунікації в масштабі всього фінансового співтовариства з урахуванням корпоративних інтересів кожного партнера.