Принципова модель організації PR.

Принципова модель організації PR.

думку основоположника сучасної концепції PR Сэма Блэка, зміст звязків із громадськістю суть взаємодії субєкта керування в особі фірми або організації із численними обєктами керування в особі різних цільових аудиторій — від властиво споживачів до різноманітних фінансових інститутів, інститутів посередників і постачальників і представників органів влади.
При цьому дуже важлива своєчасна оцінка наслідків цієї взаємодії, а також різноманітних реакцій на сторони, що відбуваються зміни з, груп, що входять до складу цільових аудиторій. Принципова модель організації PR наведена на мал. 1.4.