PR у маркетингу

PR у маркетингу

У сучасному світі все більша кількість організацій усвідомлює свою безпосередню залежність від суспільства й потреба в побудові доброзичливих відносин із представниками широкої громадськості. Перехід економіки на ринкові рейки поставив нові завдання й зажадав від підприємців нового підходу до принципів ведення бізнесу в цілому. Із цієї причини на перший план для багатьох організацій вийшла проблема професійної організації маркетингу з урахуванням взаємодії із громадськістю.
Безпосередній звязок маркетингу й паблик рилейшнз укладена в тому, що саме механізми PR являють собою двигун процесу просування продукту на ринок, забезпечуючи успіх фірми, високу репутацію в умовах твердої конкуренції.