Корпоративні проблеми й причини можливих конфліктів

Корпоративні проблеми й причини можливих конфліктів

Корпоративні проблеми
Причини можливих конфліктів
1
2
1. Завдання й показники, установлені співробітникам, не відповідають місії.
.
.
.
2. Нездатність топ-менеджерів розробити реальними стратегію й тактикові місії фірми й здійснювати своєчасне коректування зворотного звязку.
3. Відсутність інтересу співробітників до виконання завдань.
і контрольних показників.
.
.
.
.
.
.
4. Завдання встановлені, але намічені результати не досягнуті й не отриманий комерційний успіх.
1. Помилки при формуванні статутних цілей компанії.
2. Недолік співробітництва при розробці стратегічного планування.
3. Завдання місії не конкретне, розпливчасті й не зрозумілі персоналу.
4. Нездатність корпоративного менеджменту довести статутні цілі фірми до кожного виконавця.
1. Відсутність бажання й стимулів в окремих менеджерів вищого керівництва (заздрість, підсиджування...).
2. Недолік досвіду керівників таких найважливіших підрозділів, як маркетинг, транспортний підрозділ, Pr-Сектор, планово-економічний відділ.
3. Індивідуальні обовязки не відповідають персональній зацікавленості й рівню компетентності.
1. Не розроблені корпоративні стандарти стимулювання праці кожного виконавця з урахуванням його внеску в успішне досягнення місії фірми.
2. Компетентність, професіоналізм виконавців не відповідають займаним посадам. У колективі працює родичка й знайомі.
3. Поставлені завдання й контрольні показники не реальні по строках, не забезпечені ресурсами, не мають адекватну систему контролю.
4. Немає чіткої перспективи росту карєри виконавця по ієрархії корпорації.
1. Не продумана ринкова стратегія участі з виділенням привабливих зон присутності.
2. Не здійснена повна оцінка факторів маркетингового середовища, реальних можливостей фірми й джерел матеріального забезпечення.
3. Недостатньо повно розроблені системи ФОССТИС, сервісного обслуговування, мобільного руху товарів, пабліситі; ефективно не задіяні прогресивні форми оптової торгівлі, логістики й стандарти якості обслуговування.
4. На невисокому рівні перебувають корпоративна культура в колективі, її корпоративний стиль, елементи соціальної відповідальності.
5. Службовці не задоволені оцінкою їх роботи, карєрними можливостями.
1. Відсутня система підготовки, перепідготовки.
і навчання персоналу у вузах (основний, другий утвір і аспірантура).
2. Організаційна структура носить твердий характер без елементів софтизации. Декларується авторитарний стиль керування. Відсутні колегіальний розгляд проблем, ділові ігри, формування банку розвязків привабливих ідей.
3. Умови, відзначені в трудових контрактах, не завжди дотримуються, обіцяні пільги по охороні здоровя, проведенню дозвілля, безплатного проїзду, харчування не виконуються. Обіцяні перспективи професійного росту забуті.
4. Премії, окремі винагороди лунають в «конверті» і винятково для наближених. Відсутні голосні оцінки високих результатів і визнання важливості виконаних робіт. Як правило, не влаштовуються з публічною винагородою конкурси «на кращого менеджера», «кращого маркетолога», «кращого агента» і т.д.