Суспільна думка.

Суспільна думка.

Думка кожної особистості окремо це виражене відношення даної особистості по якому-небудь питанню Платон (428 або 427-348 або 347 до н.е.) уважав, що думка - це почуттєве пізнання, нижчий вид знання, що включає пізнавальний елемент. Для нього думка — специфічний утвір, що ставиться до сфери, що лежить між знанням і незнанням. Його характерною рисою виступає невизначеність, яка є відмітною ознакою від справжнього знання. Тільки справжні знаг дозволяють людині судити й оцінювати, а також формувати правильна думка, засноване на синтезі знання й чуттєвості.