Конфліктна ситуація і її фактори

Конфліктна ситуація і її фактори

Фірми й компанії постійно відчувають прес із боку зовнішніх кризових потрясінь, які, зрештою, викликають особистісні, міжособистісні й групові конфлікти. Конфліктна ситуація на відміну від кризової ситуації — це вже не руйнуюча система. Конфлікти в трудовому колективі часто сприймаються як норма, що сприяє життєстійкості корпоративної системи.
( від лат. conflicts — зіткнення) — це зіткнення протилежних позицій, думок, оцінок і ідей, які люди намагаються дозволити за допомогою дій або емоційного переконання. Конфліктна ситуація розбудовується за рахунок протиріч, що нагромадилися, по обєктивних або субєктивним, реальним або ілюзорним поглядам. Досить будь-якого приводу, щоб вибухнув конфлікт.