Головні напрямки практичної діяльності PR

Головні напрямки практичної діяльності PR

Практична діяльність PR містить у собі наступні напрямки, що одержали широке застосування в російському підприємництві:.
• формування суспільної думки;.
• установлення ефективних комунікацій із представниками різних ділових кіл громадськості;.
• розробку ефективних механізмів взаємодії з інститутами ЗМІ — пресою, радіо, телебаченням;.
• споживчі відносини;.
• міжнародні відносини.
Знання й уміння фахівця в області PR спрямовані на:.
• вивчення суспільної думки;.