Міжнародні кодекси професійної поведінки й етики

Міжнародні кодекси професійної поведінки й етики

Кодекс професійної поведінки має більшу цінність тільки за умови, якщо він дозволяє ефективно регулювати поведінка фахівців — професіоналів у своїй області. Розглянемо деякі з них.
Кодекс професійної поведінки Міжнародної асоціації по звязках із громадськістю. Прийнятий Міжнародною асоціацією по звязках із громадськістю (IPRA) на її Генеральній асамблеї у Венеції в 1961 р. і є обовязковим для всіх членів асоціації.
I.
Під особистою чесністю прийнято розуміти дотримання високих моральних норм і підтримка гарної репутації. Під професійною чесністю розуміється дотримання конституції, правил і особливо справжнього кодексу, прийнятого IPRA.