Організаційний механізм аутсорсинга

Організаційний механізм аутсорсинга

Будь-яка комерційна структура, перш ніж використовувати переваги аутсорсинга, повинна оцінити обрану бізнес-стратегію по самостійному виконанню корпоративних функцій або по передачі їх стороннім організаціям. Практика підтвердила, що аутсорсинг буває набагато ефективніше корпоративних зусиль маркетингу в результаті економії сукупних витрат, більш високої якості виконання робіт. Аутсорсер, як правило, виконує тільки спеціалізовані функції й нерідко для декількох замовників.
При виборі партнерів важливо враховувати такі фактори, як: