Концептуальна модель PR

Концептуальна модель PR

Концепція PR полягає в прояві зрілої культури підприємництва, певного стилю й іміджу фірми, манери поведінки керівника й персоналу між собою й суспільством. За рахунок успішної реалізації змісту PR фірми, що опираються на цю концепцію, за допомогою плавного занурення в систему взаємодії із суспільством і активного використання внутрішнього потенціалу трудових колективів одержують максимально можливі результати комерційної діяльності.
У результаті будь-який конкретний успіх або провал у комерційній діяльності залежить від якості й стану сложившихся взаємозвязків між основними елементами представленої моделі. Таким чином, зміст концептуальної моделі PR дає можливість одержати уявний образ складного процесу звязків і відносин із громадськістю в сукупності й взаємодії ряду елементів. Запропонована модель допомагає звести воєдино закономірності функції PR. Фахівцям керування надається можливість розглядати модель як цілісну систему з обліком постійних її елементів: субєктів керування — замовник і Pr-Агентство; обєкта керування — громадськість; соціальної обстановки; основних засобів реалізації й звязки. Великі фахівці в області PR американські вчені Катлип і Сентер[4] виділили сім основних, що складаються успішної концепції по звязках із громадськістю.