Організація рекламної діяльності.

Організація рекламної діяльності.

Організацію рекламної діяльності підприємці повинні здійснювати з урахуванням законодавчо-правової бази РФ.
У пункті 4 ст. 264 Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ) зазначено три групи витрат на рекламу, які ухвалюються як витрати в повному обсязі:
При сприянні реклами ринок стає більш ясним і доступним, з різними смаками й потребами, з різним рівнем грошових доходів, з неоднаковими традиціями відносно споживача. Реклама, поширюючи інформацію про наявність товарів, умовах їх покупки й споживання, бере участь у формуванні товарної пропозиції, а тим самим і попиту.