Модель антикризового керування.

Модель антикризового керування.

Практика роботи російських компаній нагромадила досить досвіду по розробці моделі антикризового керування.
— динамічна взаємозалежна система сукупних елементів комплексного багатофакторного аналізу кризового середовища з виділенням плану надзвичайної події, обґрунтування стратегії й форм її реалізації з метою своєчасного підведення підсумків, контролю й коректування ходу кризової ситуації. Антикризова модель включає наступні етапи, проілюстровані на мал. 7.4.
1) Обґрунтування цілей, що дозволяють попередити можливу кризу. На цьому етапі обговорюються найбільш реальні мети антикризової програми. Створюються команди кризового керування й комітету для захисту інтересів потерпілих і їх родин. При цьому здійснена чітка диференціація повноважень по кожному члену команди пофамильно.