Принципи створення системи аутсорсинга.

Принципи створення системи аутсорсинга.

У сучасних стрімко мінливих ринкових умовах особливу значимість знаходять принципи, що відбивають систему керування аутсорсингом. На наш погляд, до основних принципів створення системи аутсорсинга слід віднести принцип організаційної поведінки; професіоналізму керівництва; мотивації; оптимізації розміщення замовлень; економічної доцільності.
Основними етапами формування принципів керування аутсорсингом є:.
1) методичне забезпечення вихідних умов створення системи принципів керування аутсорсингом для розвязку тієї або іншої корпоративної проблеми;.