Методи маркетингового контролю

Методи маркетингового контролю

Ефективність інструмент PR у маркетингу, можливо, оцінити в рамках виконання марко.
тингового контролю над результатами ринкової стійкості компанії, її популярності. Методами подібного контролю є:.
• оцінка виконання планів (річні, квартальні й т.п.);.
• контроль над прибутком, збутом, визначення рентабельності (здійснюється по кожному сегменту ринку, по кожній території й т.п.);.
• визначення відповідності маркетингової політики вимогам існуючої й прогнозованої ринкової ситуації, постійна оцінка витрачених ресурсів і прогнозованих результатів у рамках комплексної оцінки ефективності;.