Основні елементи PR.

Основні елементи PR.

Виділяються наступні елементи маркетингу, властиві всім основним складовим Pr-Процесу:.
• продукт — виробництво конкретного товару більш ефективно з обліком не тільки ринкових потреб, але й суспільства в цілому, а також реальних можливостей і рівня сукупних витрат обігу;.
• ціна — ціна може стати більш результативним інструментом стратегічної політики фірми, якщо вона формується з обліком не тільки ринкового стану попиту та пропозиції, але й з урахуванням якісного рівня життя суспільства, фіскальної політики держави, а також наявності геоэкономических і геополітичних факторів у світі;.