Система організованого ринку виставочних послуг.

Система організованого ринку виставочних послуг.

По своєму змісту виставка являє собою модель організованого товарного ринку, на якому попит зустрічається із пропозицією, а постачальники й продавці — зі споживачами товарів і послуг (мал. 11.8).
Виставочну діяльність слід розглядати з погляду двох концептуальних позицій: ринок виставочних послуг як поле діяльності субєктів виставки; спеціальні заходи виставки з використанням PR як основний товар на цім полі.
Як видне з малюнка, основні субєкти ринку виставочних послуг — компанія-організатор, підприємство-експонент і відвідувач виставочного заходу. Якщо експоненти й відвідувачі розглядають виставку як додатковий засіб маркетингу, то виставочний бізнес має свій продукт виробництва, включаючи виставочний бренд, усі супутні їм послуги, а також виставочний^-виставочний-інформаційно-виставочний продукт (ИВП). ИВП — відносно новий товар на російському ринку. Споживачами його є насамперед маркетологи й маркетингові відділи з боку учасників виставки. Виставочний^-виставочний-інформаційно-виставочний продукт — це статистичний матеріал, що є результатом аналізу даних реєстрації відвідувачів виставки й анкетування учасників.