Споживча цінність Pr-Послуги

Споживча цінність Pr-Послуги

В XXI століття паблик рилейшнз увійшов як повноцінний конкурентоспроможний напрямок бізнесу із щорічним оборотом Pr-Ринку в сотні мільярдів доларів.
Напрямку й обсяги ринку Pr-Послуг визначаються такими соціально-економічними факторами, як рівень розвитку економіки, стан ринкової інфраструктури, конюнктури, інформаційна забезпеченість, культура організації праці, соціально-корпоративна відповідальність субєктів ринку.
Для одержання фундаментальної користі в суспільстві Pr-Послуги задовольняють різні матеріальні, духовні й соціальні потреби за рахунок мотивації й оцінки вибору Pr-Послуги. Структура потреб у придбанні Pr-Послуги проілюстрована на мал. 4.2.