Розвиток ринку послуг

Розвиток ринку послуг

Незважаючи на те що Росія — могутня держава з величезною територією, багатою ресурсною базою, високим науково-технічним потенціалом, проведення ринкових реформ проходить болісно, з більшими втратами й помилками.
Розвиток національного ринку послуг опирається на теорію товарно-грошових відносин, в основі якої лежать закони вартості, граничної корисності, попиту та пропозиції в умовах різноманітних форм власності й волі підприємництва.
На тлі повного насичення споживчого ринку послугами окремі сектори народногосподарського комплексу країни, зокрема легкої, харчової промисловості, косметичної індустрії, навчилися випускати добротну вітчизняну продукцію з високими споживчими властивостями.