Інформаційне забезпечення корпоративного PR

Інформаційне забезпечення корпоративного PR

Рівень розвитку компанії виміряється якістю інформаційних звязків, інформаційною активністю. В інформаційному полі організації можна виділити кілька основних більших інформаційних блоків, у яких використовуються різні технології збору й аналізу інформації:.
• адміністративний документообіг;.
• кадровий документообіг;.
• правова інформація;.
• ресурси персоналу;.
• планово-економічна інформація;.
• внутрішній аудит;.
• збір і обробка інформації службою безпеки;.