Інтернет.

Інтернет.

Як середовище для поширення послань Інтернет повною мірою підходить для реалізації Pr-Функцій: тут є інтернет-public — громадськість, цільові аудиторії й інтернет-relations — відносини громадськості в мережі. Від традиційних ЗМІ Інтернет відрізняється способом поширення й вистави інформації. До інших особливостей ставляться: більша точність виміру ефективності рекламному й Pr-Кампанії, більша швидкість оцінки ефективності організації й краща можливість оперативного реагування.
Інтернет обєднав у собі два типи комунікацій, раніше властивих різним медіа. Традиційні засоби можуть передавати одне конкретне повідомлення або їх потік великій кількості людей одночасно, а персональні, такі, як пошта або телефонний звязок, дозволяють передавати повідомлення від однієї конкретної людини іншому.