Класифікаційні ознаки комунікацій.

Класифікаційні ознаки комунікацій.

Розрізняють наступні комунікації: вербальні й невербальні; внутрішні й зовнішні; цілеспрямовані й випадкові, глобальні.
1. Вербальні й невербальні комунікації становлять основу міжособистісної взаємодії, є гарантом атмосфери гармонії й взаєморозуміння. Вербальні комунікації, або мовні, характеризуються тембром голосу, інтонацією, швидкістю, гучністю й у цілому культурою мови. Невербальні комунікації, або безсловесні (мова мовчання), проявляються в пластику руху, жестикуляції, позі рук, ніг і міміці вираження особи. Головний принцип успіху вербальних і невербальних комунікацій — це «Говорити й робити те, що потрібно, і, імовірно, ще важливіше не говорити й не робити того, що не можна!». Безумовно, додаткове використання сучасних телекомунікацій активізує й підвищує результативність міжособистісної взаємодії.