Етапи й блоки програми антикризового керування

Етапи й блоки програми антикризового керування

Основними етапами програми антикризового керування повинні бути:.
1) аналіз можливого набору проблем;.
2) розробка плану надзвичайної події;.
3) відбір команди;.
4) забезпечення засобами звязку;.
5) тренування;.
6) ділові ігри.
Стивен Слоан, фахівець із роботи з терористами, виділяє пять основних кроків підготовки до кризи1:.
1) оцінка погроз із обліком довгочасного й короткочасного характеру;.
2) побудова сценаріїв;.