Корпоративний PR: етапи створення й інструменти

Корпоративний PR: етапи створення й інструменти

PR — управлінська функція, покликана встановлювати й підтримувати взаємовигідні відносини між організацією й громадськістю. У цьому випадку під громадськістю ми розуміємо персонал організації, від якого в першу чергу залежить її успіх або невдача. Крім персоналу, що працює в даній компанії, до внутрішньої громадськості ставляться акціонери, не що брати участь в основній діяльності організації.
Внутрішня аудиторія — це самий вимоглив, що відмінно зауважує всі недоліки споживач, що має вистава про все, що відбувається усередині компанії. Тому будь-яка розбіжність, що викладаються Pr-Відділом фактів з реальним станом справ у компанії швидко приведе до того, що в компанії організують «саморобні» канали поширення правдивої або негативної інформації.