Комплекс маркетингових комунікацій.

Комплекс маркетингових комунікацій.

У сучасних умовах ринку Росії доцільно виділити пять основних видів комунікацій з активним використанням PR: рекламу, інтерактивний маркетинг, систему стимулювання, телемаркетинг, виставочний маркетинг[27] .
Нижче приводиться коротка характеристика основних елементів комплексу маркетингових комунікацій. Реклама — будь-яка платна форма неособистої вистави й просування ідей, товарів, послуг конкретного замовника. Реклама — найбільш ефективний комунікаційний елемент по поширенню інформації метою, що має, просування товарів, послуг, ідей. Форми вираження реклами — її комунікативні звязки з ринком, а зміст — комерційна пропаганда споживчих характеристик товарів, послуг.