Матеріальні носії документа.

Матеріальні носії документа.

Очевидно, що інформаційні властивості (форма, інформаційна ємність і ін.) у документів різні, що визначає не тільки їх пізнавальне значення, але й впливає на процедуру додання їм статусу документів. Визначальними факторами тут є спосіб вираження й фіксації інформації і її матеріальний носій. Розглянемо основні види документів.
Письмові або текстові документи - самий прадавній і до останнього часу найбільше широко використовуваний вид документа. Коштом вираження й фіксації інформації тут є письмові знаки (будь-якого алфавіту), цифри й умовні символи. У рамках цього виду документів виділяють рукописні документи й документи, виготовлені за допомогою технічних коштів (механічних і електричних пишучих машин, телетайпних автоматів, ЕОМ і ін.). Матеріальним носієм таких документів, як правило, є папір.