Класифікація документів.

Класифікація документів.

Передача інформації охоплює всі рівні соціальної системи й різних її підсистем. Вона може бути інтерактивної, тобто вестися в діалоговому режимі; може здійснюватися в якому-небудь одному напрямку: зверху - униз або знизу - нагору. Відповідно виникають і різні категорії документів:
Документи діляться на класи по найбільш загальних ознаках подібності й відмінності.
Найбільше поширення й соціальну значимість мають документи, обовязкові для всіх членів соціуму. До них ставляться:
Документи, що містять юридично значиму інформацію, підрозділяються на: