Функції природньої мови й мовлення

Функції природньої мови й мовлення

Поява природньої мови зробила людину соціального – людиною сучасного типу. Мова, як пишуть
А.А. Реформатський, Б.Н. Головін, Л.С. Бархударов, виникає й розбудовується тільки в людському суспільстві й засвоюється кожною людиною в процесі його спілкування з іншими людьми. У мові формуються й функціонують звуки, слова, словосполучення, морфологія, синтаксис і стилі, які узагальнені й наведені у
(фонологію),
(фразеологію),
( вчення про значення, про семантику язикових знаків). Кожний з них являє собою самостійну систему. Отже, національна мова ( як різновид природнього) можна представити у вигляді якоїсь невичерпної системи систем. Він є історично виниклим складним знаковим механізмом спілкування, що забезпечують носіїв даного мови коштами вираження. Останні відвернені від якого б то ні було конкретного їхнього застосування.