Особливості електронного документа.

Особливості електронного документа.

Із впровадженням компютерів у людську діяльність зявилися машинні документи (електронні документи). Використання компютера для обробки інформації, що втримується в первинних документах як її джерелах, припускає її перенесення на проміжні носії (дискети, диски). Підходи до позначення електронного документа різні. Більшість дослідників виділяють технологічні особливості його створення, і визначають його як форму підготовки, відправлення, одержання або зберігання інформації за допомогою електронних технічних коштів, зафіксована на магнітному диску, магнітній стрічці, лазерному диску й іншому електронному матеріальному носії.