Часи протомассовых комунікацій.

Часи протомассовых комунікацій.

Це перший етап перехід до штучних комунікаційних каналів, коли мова вже існувала, але писемності ще не було.
Потреба в
виникає тоді, коли комунікатор і реципієнт позбавлені безпосереднього контакту, не можуть не бачити, не чути один одного, і в той же час існує соціально значима інформація, що бідує в передачі в часі й просторі. Ця інформація звязана, по-перше, з передачею корисного практичного досвіду, по-друге, з магічними віруваннями первісних людей. Для задоволення цієї первинної комунікаційної потреби, як пише А.В. Соколов, використовувалися два штучні канали, які зявилися якщо не одночасно, те порівняно скоро після формування неоантропов.