Генезис масової комунікації.

Генезис масової комунікації.

Виникнення коштів масової комунікації й масової інформації обумовлене революційними зрушеннями в організації соціуму. Масова комунікація була затребувана не стільки індивідом і суспільством, скільки - державою.
Потреби політичної системи в коштах комунікації прямо залежать від її функцій у суспільстві, чисельності агентів політики, способів прийняття політичних розвязків, розмірів держави й деяких інших факторів. Природно, що в традиційних державах минулого потреби в коштах комунікації були обмежені. Роль таких коштів виконували головним чином гінці, курєри й посланники, що передавали в усній або письмовій формі політичну інформацію: королівські укази й розпорядження, листа намісників і т.п.