Століття складних масових комунікацій.

Століття складних масових комунікацій.

Цей час повсюдного перекладу інформаційного процесу на механізми, що виникли в результаті науково-технічної революції, що й діють на основі електрики. Передача повідомлень на відстань із використанням електричних сигналів називається електрозвязком.
.
Під системою електрозвязку розуміється сукупність технічних коштів і середовища поширення електричних сигналів, що забезпечують передачу повідомлень від відправника до одержувача. Будь-яка система електрозвязку містить три елементи: устрій перетворень повідомлень у сигнал (передавач), устрій зворотного перетворення сигналу в повідомлення (приймач) і проміжний елемент, що забезпечує проходження сигналу (канал звязки).