Інститути зберігання інформації.

Інститути зберігання інформації.

Розглядаючи інститути зберігання інформаційних ресурсів, слід мати у виді, що вони вирішують завдання збору, класифікації, зберігання й передачі інформації споживачеві. Сутнісна функція інформації – коммуникативность проявляється на всіх рівнях інформаційного процесу: на документизационном і вдруге-документиза-ционном. Виникнення документа обумовлене необхідністю збереження інформації, тому його сутнісною функцією є меморіальна.
.
Першим у списку хоронителів інформації значиться система утвору в її широкому трактуванні. Сучасний процес соціалізації особистості, після домашнього утвору обовязково проходить через освітні установи. Саме тут людей одержує не побутову й понятійну, а соціально значиму світоглядну, професійну інформацію, що й цивілізує. У структурах освітнього комплексу перетинаються й засвоюються всі потоки соціально значимої інформації.