Електронний уряд.

Електронний уряд.

Дискусія про електронну демократію в останні роки, по оцінці М.С. Вершинина, зміщається убік обговорення проектів «електронного уряду».
У російському випадку електронний уряд означає в першу чергу підвищення ефективності механізмів контролю держави над громадянами в сферах збору податків, боротьби зі злочинністю і т.д. У федеральній цільовій програмі "Електронна Росія на 2002-2010 рр." під електронною Росією розуміються федеральні й регіональні органі влади, міністерства й відомства, комісії й комітети. Західний же підхід має на увазі, крім полегшення комунікації, посилення контролю громадян над урядом, що звязане, у першу чергу, із уведенням публічних оціночних показників його діяльності. Таких програм у Росії ні, і вони не розробляються. Навіть у проекті "Глобальний портал розвитку", що є частиною проекту Всесвітнього банку, реалізація ідеї електронного уряду проходить через послідовні етапи однобічного інформування громадян, надання сервісів, і лише потім створення систем взаємодії громадян і влади.