Унікальність інформації як ресурсу.

Унікальність інформації як ресурсу.

Особливістю поняття
є його універсальність - воно використовується у всіх виключення сферах людської діяльності: у філософії, природніх і гуманітарних науках, у біології, медицині, у психології, у соціології, мистецтві, у техніку й економіці й, звичайно, у повсякденному житті.
.
Вона невідчужуван, що й нерасходуема в процессе У процесі фундаментальних взаємодій, між обєктами може відбуватися взаємодія, при якому від одного до іншого переходить деяка субстанція й при цьому втрати одного не збігаються із придбанням іншого. Така взаємодія є несиметричною. У граничному випадку несиметричної взаємодії при передачі субстанції між обєктами один з них її здобуває, а іншої не втрачає. Зміна кількості енергії й речовини при цьому природно, будуть мати місце, оскільки даний акт взаємодії має у своїй основі комбінацію фундаментальних видів взаємодії, що забезпечують перенесення субстанції. На відміну від матерії й енергії інформація може створюватися й зникати.