Ринкові властивості інформації.

Ринкові властивості інформації.

Найважливішими є якісні властивості інформації, такі як здатність бути прийнятої, збереженої, переданої, використовуваної, створюваної. Або такі характеристики як корисність, ефективність, економічність інформації.
Важливість такого роду критеріїв особливо наочна в ринковій економіці на тлі повсюдного й інтенсивного перетворення інформації в товар.
.
Бурхливий розвиток інформаційних технологій привів до того, що, вони із другої половини 1970-х років почали відіграти якісно нову роль в економічному й соціальному житті індустріально розвинених країн. Інформація й знання стають основним продуктом проведення й споживання; такими ж або навіть ще більш значимими ресурсами суспільства, як природні багатства, праця й капітал.