Особливості вербального знака.

Особливості вербального знака.

У ході еволюційного розвитку інформаційний обмін удосконалювався й розбудовувався убік соціалізації. Усе більше число знаків ставало вербальними. Це обумовлене як факторами виробничих потреб, інтелектуалізацією людського суспільства й фізіологічними трансформаціями. Зокрема, складні вербальні знаки припускають високий розвиток голосового апарата.
.
Язикові одиниці різко відрізняються від одиниць невербального типу. Слово «преферанс» жодним чином не нагадує гру, так само як між грою й словом «преферанс» немає ніякому причинному звязку. Слово «преферанс» зобовязане своїм значенням деякої соціальної домовленості, конвенції, відповідно до якої воно використовується для позначення певного типу гри. Терміни «домовленість» і «конвенція», звичайно використовувані в даному звязку, можуть увести в оману, тому що може створитися враження, що слова одержують значення в чинність якогось явного договору. Однак за винятком технічних термінів цього практично ніколи не буває. Процес придбання словами їх значень по більшій частині залишається невідомим, але ясно, що ні про які угоди або законодавчі акти мова йти не може. Точніше було б говорити про сложившейся в суспільстві практиці використовувати слово «преферанс» для позначення відповідної гри або ж про існування якогось правила невідомого походження, суть якого в тому, що слово повинне так використовуватися. Що розуміється саме в такий спосіб соціальна конвенція, підтримувана практикою вживання, а не якими-небудь природними властивостями або обмеженнями, і надає слову його значення.