Визначення й структура інформаційних відносин.

Визначення й структура інформаційних відносин.

Як ми вже зясували, інформація в системі масових комунікацій передається у формі повідомлень від деякого джерела інформації до одержувача за допомогою
між ними. Нею називається сукупність технічних коштів, використовуваних для передачі повідомлень від джерела до одержувача. Сукупність технічних устроїв, що забезпечують передачу сигналу від передавача до приймача, у сучасному її розумінні – це
Крім
входять:, що
устрій, що кодує, призначене для кодування інформації (перетворення вихідного повідомлення від джерела до виду, зручного для передачі інформації). Декодувальний устрій призначений для перетворення отриманого повідомлення у вихідне.