Трансформація видів і способів інформаційних відносин.

Трансформація видів і способів інформаційних відносин.

Зміна, що відбуваються з інформацією й каналами її пересування й зберігання обумовлені соціальними потребами. Саме поява соціальної потреби (замовника) викликає відповідну суспільну діяльність, що приводить до розвязку поставленого завдання. Тобто в цьому випадку соціальна потреба первинна не тільки стосовно індивідуальних бажань, але й до досягнень науки й техніки.
Вимоги розширення можливостей інформаційного обміну виникають у вигляді соціальної установки лише після повного оволодіння елітою суспільства вже наявними інформаційними технологіями й вичерпання їх можливостей. Еліта формулює вченим і інженерам нове замовлення на технології, що розширюють інформаційні можливості суспільства й держави. Тому поява нових комунікаційних каналів і способів організації інформаційних ресурсів обумовлене їхньою спадкоємністю з попередніми.