Електронна фаза.

Електронна фаза.

Час, коли широке поширення радіоелектронних засобів масової інформації (з початку XX в.), тимчасово й вузько-своєрідно активізувало аудіо-сенсорний канал (радіо), загальмований потім телебаченням,.
Якщо винахід печатки послужив масовому поширенню соціально значимої інформації через діахронічний (вертикальний, історичний) процес, то винахід інших технічних коштів дав поштовх поширенню інформації, як у діахронічному, так і в синхронічному (горизонтальному, відносно одночасному) процесі. Останнє виявилося особливо інтенсивно й глобально.