Компютерна фаза.

Компютерна фаза.

Компьютерно-Мережна епоха почалася із середини XX століття, і з тих пор постійно збагачує цивілізацію принципово новими й незвіданими сенсорно-інтелектуальними композиціями.
Істотним кроком на шляху дозволу інформаційної кризи, що вибухнула наприкінці книжкової фази, стало створення в 1971 р. мікропроцесора. бурхливий розвиток, Що пішов за ним, інформаційних технологій привело до того, що із другої половини 1970-х років вони почали відіграти якісно нову роль в економічному й соціальному житті індустріально розвинених країн. Інформація й знання стають основним продуктом проведення й споживання; такими ж або навіть ще більш значимими ресурсами суспільства, як природні багатства, праця й капітал. Виникло поняття