ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ

На відміну від матерії й енергії інформація може створюватися й зникати. Поняття «інформація» звичайно припускає наявність двох обєктів – джерела й приймача інформації. Інформація передається від джерела до приймача в матеріально-енергетичній формі у формі сигналів, що поширюються в певному середовищі. Одиночний сигнал містить незначний обсяг інформації. Отже, для організації спілкування, їх повинне бути багато. Послідовність сигналів називається повідомленням. Повідомлення, таким чином, служить формою перенесення інформації, а інформація є втримуванням повідомлення.