Письмова фаза.

Письмова фаза.

Це письмово-сенсорна епоха, коли писемність всерйоз почала конкурувати з аудіо-каналом (приблизно, починаючи з V-IV століття до нашої ери).
Як уже згадувалося, серед істориків немає єдності в поясненні походження листа. Більшість схиляється до однолінійної еволюції: спершу предметний лист (символи, зображення, узелковое лист), що доходить до піктограм (рисунковий лист), потім на базі піктограм — ієрогліфи, складовий і, нарешті, буквено-фонетичний лист. Останнє прийняте мно-гими народами, але не всіма.
Перші алфавіти винайшли финикийцы й греки, що робили далекі плавання й нуждавшиеся в передачі точних відомостей на більші відстані. Для них важливою умовою листа була швидкість написання тексту й простота написання букв. Тому ідеографічні системи, які існували в той час на Сході, не підходили, через складність накреслення тих образних знаків, які вказували на предмети і явища, про яких ішла мова. Відкриттям, яке важко переоцінити, зявилося створення фонетичних алфавітів, що містять лише 20-30 знаків для транскрипції мови. Стародавні греки значно вдосконалили фінікійський алфавіт. Новий алфавіт ліг в основу системи латинських і грецьких букв, використовуваних сьогодні.