Інформаційне суспільство

Інформаційне суспільство

Відмітною рисою життя сучасного суспільства стає всі зростаюча мінливість навколишнього світу. Уперше в історії людства покоління речей і ідей переміняються швидше, чим покоління людей. При цьому мінливість проявляє себе через небувале колись різноманіття, що зачіпає практично всі сторони суспільного життя. Динамічні зміни, що відбуваються в природі й суспільстві, усієї навколишньої людину середовищу, породили різні найменування того суспільства, у якому протікає життя сучасної людини: «постіндустріальне суспільство», «постцивилизация», «технотронне суспільство» і цілий ряд інших. Однак найбільшу популярність одержав термін «інформаційне суспільство».