Кошту масової комунікації або мас медіа.

Кошту масової комунікації або мас медіа.

Слід звернути увагу читача на різні назви цього інституту поширення інформації в Росії й на Заході. Як пишуть
(«Державна інформація й масова комунікація»), у радянські часи виникла й дотепер, як у соціології, так і в журналістиці тримається формула « засобу масової інформації», на Заході ж використовується вираження «кошту масової комунікації». Чому — зрозуміло. Історично преса складалася й розбудовувалася як один з механізмів виникаючої суспільної думки, як елемент публічної сфери, що народжується. Тому на Заході масова печатка (а потім — радіо, телебачення й т.п.) виникала як форма вираження інтересів різних суспільних груп, інститутів, організацій, партій, як канал взаємодії, конкуренції й співробітництва між ними. У Росії ж видання газет ( як згодом у СРСР радіо- і телебачення) було довгий час, насамперед, справою державним. Тому ці розглядалися як канал повідомлення позиції держави для населення, тобто як кошту його інформування про думку влади.