Концепції інформаційного суспільства.

Концепції інформаційного суспільства.

Реальною основою соціально-філософських теорій постиндустриализма служить происшедшая в 1970-е рр. у ряді розвинених країн структурна перебудова господарського механізму, що висунула на перші позиції нові наукомісткі галузі замість важкої промисловості, що й супроводжувався бурхливим розвитком “індустрії знань”, глобальною компютеризацією й появою розгалужених інформаційних систем, що відкривають шлях до децентралізації проведення, його переорієнтації від погоні за чисто кількісним ростом убік поліпшення “якості життя”, істотного розширення сфери позаекономічних соціальних програм.