Визначення й характеристики інформаційного суспільства.

Визначення й характеристики інформаційного суспільства.

Як би не ставилися дослідники до теорії «інформаційного суспільства», вони не можуть не визнавати реальних змін, що відбувся в технічно розвинених країнах миру на рубежі XX-XXI століть. Усе це змушує їх визначати ці процеси, аналізувати вироблені ними соціальні зміни й прогнозувати розвиток нових тенденцій.
Масове проведення сверхпроизводительных ЕОМ, інформатизація й автоматизація ряду аспектів людської діяльності поставили інформаційні технології за рівнем важливості урівень із економічним проведенням, а в деяких випадках і вище. Зараз перевага в соціально-економічному розвитку одержує суспільство, що зуміло швидше й ефективніше одержати, проаналізувати й використовувати інформацію. У цих умовах виросла роль систем обміну інформацією в суспільстві, і, насамперед, побудованих на базі компютерних мереж. Вони сьогодні охоплюють усі країни й забезпечують поширення інформації з величезною швидкістю в глобальному масштабі, її обробку й масовий доступ до інформаційних ресурсів.