Субєкти інформаційних відносин

Субєкти інформаційних відносин

Для цілеспрямованого використання інформації її необхідно збирати, перетворювати, передавати, накопичувати й систематизувати. Усі ці процеси, повязані з певними операціями над інформацією, як ми вже визначилися, називаються інформаційними процесами. Одержання й перетворення інформації є необхідною умовою життєдіяльності будь-якого організму.
Живі істоти здатні не тільки сприймати інформацію з навколишнього середовища за допомогою органів почуттів, але й обмінюватися нею між собою.