ЦІНА З ПОГЛЯДУ ВИТРАТ

ЦІНА З ПОГЛЯДУ ВИТРАТ

Почати з аналізу витрат - це, безсумнівно, самий природній і популярний підхід до розробки цінової стратегії. Оскільки виготовлювач поніс видатки на розробку й випуск товару, природно, що він насамперед прагне визначити діапазон цін, що забезпечують покриття прямих і постійних витрат і одержання прибутку. Структура ціни в терминах. прийнятих у фінансовому аналізі. наведена на мал. 12.2. В урізанні 12.1 даний характерний приклад структури ціни.
Ціни, розраховані на основі издержек. без явного обліку ринкових факторов. називають «цінами, що виходять із витрат». Можна виділити три типи таких цін, кожний з яких відповідає конкретним цілям по покриттю витрат і рентабельності.